Terminuotasis i-indėlis

Paprasta mėgautis gyvenimu, kai mokate taupyti.

Nuo 2017 m. sausio 16 d. nariai ir asocijuotieji nariai negalės sudaryti naujų Terminuotojo I-indėlio sutarčių, nes ši paslauga nuo minėtos datos neteikiama. Sprendimas priimtas vadovaujantis nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusia Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 redakcija, šio įstatymo 14 str. nustato naują papildomų pajinių įnašų grąžinimo tvarką, kuri numato skirtingas, nei buvusio įstatymo redakcijoje papildomų pajinių įnašų grąžinimo sąlygas: Visuotinio narių susirinkimo nutarimo privalomumas, normatyvų vykdymo sąlyga, papildomų pajinių įnašų mažinimas proporcingai Unijos patirtiems nuostoliams, priežiūros institucijos leidimo būtinumas. Šių sąlygų visuma iš esmės keičia taupymo produkto prasmę. Siekiant užtikrinti Unijos veiklos skaidrumą ir sąžiningumą narių atžvilgiu – esamos Terminuotojo I-Indėlio sąlygos gali būti ekonomiškai naudingos nariams indėlininkams bei siekiant išvengti galimos teisinės rizikos dėl galimai narių – indėlininkų suklydimo dėl pastarųjų teisėtų lūkesčių ir galimų  ginčų tarp Unijos ir indėlininko nario, nuo 2017 m. sausio 16 d. nariai ir asocijuotieji nariai negalės sudaryti naujų Terminuotojo I-indėlio sutarčių.

Visos iki šiol sudarytos Terminuotojų I-Indėlių sutartys lieka galioti sutarties sudarymo sąlygomis iki sutarties termino pabaigos. Unijos nariams, kurie turi Terminuotojo I-indėlio sutartis sudarytas iki 2017 m. sausio 1 d.,  yra sudaroma galimybė sutarčiai pasibaigus ir nariui pageidaujant, sutartį pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nurodytos sutartyje. Šioms sutartims taikoma ankstesnė Kreditų unijų įstatymo nuostata, kuomet Unija turėjo supaprastinta galimybę atsiskaityti su indėlininku-nariu, grąžinant įmokėtus papildomus pajinius įnašus suėjus Terminutojo I-indėlio sutarties terminui.

Unija ir toliau siūlo nariams platų spektrą taupymo produktų. Daugiau apie taupymo produktus kviečiame skaityti čia.

Netrukus Jūsų lauksime naujoje

interneto svetainėje