Vaiko indėlis

Pasirūpinkite savo vaiko ateitimi jau šiandien.

Galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.:

 • Jūsų santaupos bus saugios, daugiau informacijos čia;
 • Indėlį galima padėti eurais;
 • Indėlio terminas – iki vaikui sukaks 18 metų. Trumpiausias terminas – 1 metai (t. y. indėlis negali būti padėtas asmeniui, vyresniam nei 17 metų);
 • Minimali pradinė indėlio suma 100 EUR;
 • Vaiko indėlį pildyti galima bet kada ir bet kokio dydžio suma – tai padaryti gali ne tik tėvai, įtėviai ar globėjai, bet ir bet kuris kitas pilnametis asmuo, žinantis tikslų indėlininko vardą, pavardę ir indėlio sąskaitos numerį. Papildyti Vaiko indėlį galima atvykus į artimiausią Vilniaus regiono kredito unijos klientų aptarnavimo skyrių arba per „i.VRKU“;
 • Indėlio palūkanos kas mėnesį pridedamos prie indėlio sumos ir termino pabaigoje išmokamos kartu su indėliu;
 • Nepasibaigus terminui, indėlis dalimis neišmokamas;
 • Nutraukus indėlį anksčiau termino, prarandamos priskaičiuotos palūkanos už metus (t.y. už einamąjį mėnesį ir paskutinius 12 mėn.). Ši sąlyga netaikoma, jei indėlio sutartis nutraukiama, indėlininkui nesutikus su palūkanų perskaičiavimu, kuris atliekamas du kartus per metus, ir indėlio sutartis nutraukiama iki perskaičiuotų palūkanų taikymo (t.y. per 30 kalendorinių dienų nuo Unijos pranešimo apie perskaičiuotų palūkanų taikymą);
 • Indėlis gali būti sudarytas Vilniaus regiono kredito unijos klientų aptarnavimo skyriuose (indėlio sutarties sudarymas per „i.VRKU“ negalimas);
 • Už indėlį mokamos 3 % metinės palūkanos;
 • Vaiko indėlio palūkanos perskaičiuojamos du kartus per metus, t. y. sausio 1 d. ir liepos 1 d.;
 • Norint atsiimti grynais daugiau kaip 12 000 EUR, būtina užsakyti šią sumą prieš 1 Unijos darbo dieną iki 11 val. pateikiant prašymą raštu. Norint atsiimti daugiau kaip 30 000 EUR, pinigus būtina užsakyti prieš 2 darbo dienas.
 • Sulaukus pilnametystės netaikomas įstojimo į VRKU narius mokestis ir piniginės lėšos nukreipiamos į vaiko vardu atidarytą sąskaitą.
SVARBU! Indėlių palūkanos galioja TIK Unijos Klientų aptarnavimo skyriuose ir internetiniame puslapyje skelbiamos % normos, visur kitur skelbiama informacija yra TIK informacinio pobūdžio.

Kur sudaryti taupomojo indėlio sutartį:

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau
Konsultacija