Pakartotinis neeilinis Visuotinis narių susirinkimas 2017 m. liepos 10 d. 17 val.

PRANEŠIMAS

 

Vilniaus regiono kredito unijos narių dėmesiui!

 

             2017 m. liepos 10 d. 17 val. šaukiamas Vilniaus regiono kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) (toliau – Kredito unija) pakartotinis neeilinis Visuotinis narių susirinkimas (toliau – VNS), kuris vyks  Vilniaus Lenkų kultūros namuose, adresu Naugarduko g. 76, Vilniuje, 305 -oje salėje, numatant sekančią darbotvarkę:

 

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos, pajininkų įgalioto atstovo rinkimai.
  2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  3. Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką.
  4. Kredito unijos pavadinimo keitimas.
  5. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais su darbotvarke susijusiais dokumentais Kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos Kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 9, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal išankstinio balsavimo Kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Kredito unijos narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą – projektų koordinatorė ir personalo specialistė Lolita Kurklietienė, tel. +3705 2650304, mob. +370 63805050, el.p. l.kurklietiene@vrku.lt

Indėliai